Vaccination covid-19

Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19.

Även andra personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill.

 

  • Vårdcentralerna vaccinerar i första hand personer 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård.
  • 65+ och medicinska riskgrupper 18 år och äldre hänvisas att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida. Boka via 1177 här!
  • Gruppen 18+ som väljer att ta en påfyllnadsdos med rätt intervall hänvisas till annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida. Boka via 1177 här!

 

Vi kommer därför prioritera tid för vaccinering till personer 80 år och äldre de fram till 12 september.

Efter 12 september kommer det att finnas webbokningsbara tider på vår hemsida för er som är 65 år eller tillhör medicinsk riskgrupp. 

Viktigt att vara uppmärksam på att rekommenderade dosintervall följs, påfyllnadsdosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

Vi erbjuder vaccination både med Pfizers och Modernas vaccin. Vid tidsbokning via vår webbokning syns vilket vaccin som erbjuds vid de olika tiderna.

Dosintervallet i Västra Götalandsregionen är 4 – 7 veckor mellan dos 1 och 2 respektive 3 månader mellan dos 2 och dos 3.

Observera att du som är född 1991 eller senare inte ska ta modernas vaccin.

För barn och ungdomar 12 – 17 år rekommenderas två doser Pfizers vaccin med dosintervall på 4 – 7 veckor mellan dos 1 och dos 2.

Ta med dig giltig ID handling och gärna ifylld hälsodeklaration till din bokade tid. Det är viktigt att du ombokar din tid om du känner dig sjuk. Efter vaccinationen skall du stanna kvar på vårdcentralen i minst 15 minuter.

Mer information hittar du på 1177.se

Samtyckesblankett för personer under 18 år hittar du här.
Hälsodeklarationen som du fyller i inför din vaccination hittar du här.
Boka din vaccination hos valfri vaccinatör i Västra Götaland här.