Provtagning Covid-19

Egentest covid-19

Från den 9 februari sker Covid-19 provtagning endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte provtas. Läs mer om den nya provtagningsindikationen på 1177 här.

Testet är gratis.

Följande symtom är vanliga vid covid-19 infektion:
feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer och bortfall av lukt- och smaksinne.

eCHIWv98Qf

För att kunna genomföra ett egentest krävs följande:

  • Du har haft symtom i minst 24 timmar.
  • Du har BankID. Till barn och andra som inte har tillgång till Bank-id kommer vi att lämna ut informationsblad om hur man istället använder sig av en personlig kod.
  • Du skall klara av att utföra provet på dig själv, eller på ditt barn, enligt de instruktioner som medföljer ditt testkit.

Om du inte klarar att ta provet på dig själv, eller ditt barn, ber vi dig att kontakta oss på tel 031-36 36 130 för att boka en tid för provtagning hos oss.

Hur går ett egentest till?

  • Boka en tid (se länk nedan).
  • Ta dig till och från vårdcentralen på ett sätt som inte riskerar smittspridning. Tänk på att hålla avstånd från andra personer som väntar utanför.
  • Hämta ett provtagningskit och smittskyddsdokument på din bokade tid. OBS! Gå inte in på vårdcentralen för att hämta materiel – vänta utanför! Du behöver inte anmäla din ankomst.
  • Läs igenom och spara smittskyddsdokumenten tills du har fått provsvaret.
  • Utför egentestet enligt instruktionerna som ligger i ditt provtagningskit. Kom ihåg att registrera testet med hjälp av BankID eller registreringskoden.
  • Lämna in testet kl 08.30-12.00, måndag-fredag, i brevlådan som sitter vid vår entré. Brevlådan är markerad “Inlämning av självtest Covid-19”.
  • Provsvaret kommer oftast inom 1-5 dagar.

OBS! Denna PCR-provtagning kan endast påvisa en aktiv infektion. Provet avser alltså inte ett antikroppstest (som kan ge besked om tidigare genomgången covid-19 infektion).